Autorizare

Login:
Parola:

Pagina principala » Ştiri » Bursa Creavita - editia a II-a

 

 

Concurs Bursa Creavita

Regulament 

 

            Începînd din data de 25 septembrie 2012, compania Creavita lansează cea de-a 2-a ediție a concursului „Bursa Creavita” - concurs care are scopul de a susține și promova tinerele talente din rîndul studenților Universității Tehnice din Moldova, care studiază Tehnologia Produselor Cerealiere și de  Panificație.

            Concursul constă în efectuarea și prezentarea de către studenți a unor lucrări (referate) cu teme direct legate de specializarea studenților - tehnologia produselor de panificație. Temele concrete și volumele lucrărilor (numărul de pagini) sunt la alegerea participanților.

În concurs pot participa doar studenții anilor 3U și 4U, ai Catedrei de Tehnologie a Panificației și Cerealelor, din cadrul Facultății de Tehnologie și Management în Industria Alimentară.

            Desfășurarea concursului va avea loc în câteva etape:

 

  1. Înregistrarea participanților

 

            Doritorii de a se înscrie în concurs, pot trimite prin poșta electronică, o cerere de participare în care să indice numele complet, anul de studii, și datele de contact (număr de telefon sau adresa de e mail).  În tema scrisorii- de menționat [Concursul Bursa Creavita]. Cererile se pot trimite la adresele: tatiana.cebotari@creavita.mdsau info@creavita.md

            Cererile pot fi deasemenea depuse și direct la sediul companiei Creavita, adresa: str. Calea Ieșilor, 10.

          Termenul-limită de depunere a cererilor de înregistrare- 15 octombrie 2012!

    

II.    Efectuarea și depunerea referatelor

 

          Pentru a participa în concurs, candidații trebuie să elaboreze un referat a cărui temă să fie neapărat din domeniul tehnologiei produselor de panificație, patiserie, cofetărie.

          În cocncurs se acceptă doar lucrările participanților care au trimis în termenul stabilit, cererea de participare.

          Referatele pot fi depuse la aceleași adrese de e-mail (sau la adresa oficiului) indicate mai sus. Formatul electronic al lucrării poate fi Microsoft Word sau PDF.

          Data limită de depunere a referatelor este – 5 noimebrie 2012!       

 

III.Prezentarea lucrărilor

 

          În decurs de 3-5 zile de la expirarea termenului de depunere a referatelor se va crea o comisie specială care va selecta cele mai reușite 5-7 lucrări. Acestea vor merge la următoarea etapă de evaluare, și anume- prezentarea în fața comisiei. În comisia de evaluare vor fi reprezentanți atît din partea universității cît și din partea companiei Creavita.

          Rezultatele selecției vor fi aduse la cunoștința participanților prin apel telefonic sau e-mail.

            Prezentarea lucrărilor se va face în format Microsoft Power Point.

 

      IV. Evaluarea referatelor

 

Evaluarea referatelor se va face conform criteriilor:

- actualitatea temei

- originalitatea temei

- gradul științific al lucrării

- modul și ținuta în timpul prezentării

- promovarea prin lucrare, a produselor Creavita

V. Premierea

 

          Cîștigătorul concursului va fi anunțat chiar în ziua prezentării lucrărilor. Premiul Bursa Creavita va fi acordat pentru lucrarea care va acumula punctajul maxim conform evaluării criteriilor enumerate mai sus.

           Premiul va consta în acordarea unei burse lunare în valoare de 1000 lei, pe durata a 8 luni     (noiembrie 2012-  iunie 2013).

           Pe lîngă premiul mare, vor fi acordate și mențiuni lucrărilor care au trecut la etapa de prezentare.